Privacyverklaring

Privacy is een groot goed bij Buitengoed de Gaard. Daar geniet je bij ons met volle teugen van! Maar we vinden het ook belangrijk dat jouw online privacy goed geregeld is. Vandaar deze privacy verklaring.

Buitengoed de Gaard, Walk 6 6093 GT Heythuysen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: buitengoeddegaard.nl, Walk 6 6093 GT Heythuysen, Tel. 0475495643

Anja Versteeg-Peters is de ‘functionaris gegevensbescherming’ van Buitengoed de Gaard, zoals dat zo mooi heet. Je kunt haar bereiken via anja@buitengoeddegaard.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Buitengoed de Gaard verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Dit zijn de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via anja@buitengoeddegaard.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Buitengoed de Gaard verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw boeking
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om zaken te regelen rond je verblijf bij ons
  • Buitengoed de Gaard verwerkt de persoonsgegevens waar wij wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  • Verzenden van onze inspiratie vanuit de Gaard De inspiratie vanuit de Gaard (onze nieuwsbrief) wordt verstuurd via Mailchimp, alléén naar gasten die daadwerkelijk een boeking hebben gedaan en de Gaard bezochten. Mailadressen van aanvragen die niet overgaan in een boeking worden meteen verwijderd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Buitengoed de Gaard bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We bewaren je adres en telefoonnummer per jaar zodat we je gegevens altijd kunnen terugzoeken wanneer je opnieuw wilt boeken. Delen van persoonsgegevens met derden Buitengoed de Gaard verstrekt in principe geen gegevens aan derden. We maken hier uitsluitend en alleen een uitzondering op als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Buitengoed de Gaard gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Buitengoed de Gaard en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar anja@buitengoeddegaard.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto de MRZ (‘machine readable zone’, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Buitengoed de Gaard wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Buitengoed de Gaard neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via anja@buitengoeddegaard.nl

Bas & Anja Versteeg-Peters

Scroll naar boven